ระบบ 'Test and Go' เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรายงานการดําเนินการระบบ TEST AND GO สําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ✈️

ภายใต้ระบบนี้: 📌 ไม่จําเป็นต้องจองโรงแรมในวันที่ 5 อีกต่อไป 📌 ต้องใช้ประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองขั้นต่ํา 20,000 USD 📌 สําหรับการทดสอบครั้งที่ 2 จะต้องใช้ ATK self-test (ที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้) และผลการทดสอบที่รายงานโดยช่องทางที่ระบุ

* ผู้เดินทางที่ Thailand Pass ได้รับการอนุมัติแล้วและผู้ที่วางแผนจะเดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้โครงการ Test and Go ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป จะมีสิทธิ์ได้รับมาตรการใหม่นี้ – ลงทะเบียน เพื่อ https://tp.consular.go.th – คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบัตรผ่านประเทศไทย : https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2