ประกาศ

มาตรการเข้าประเทศไทยทางอากาศ

มาตรการเข้าประเทศไทยทางอากาศ✈️ 📌 **การลงทะเบียนบัตร Thailand Pass เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 (เวลา 00.01 น. ตามเวลาประเทศไทย) ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ผู้เดินทางที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศจะต้องผ่านมาตรการเข้าประเทศใหม่ ดังนี้ 🔴 1. ผู้ ที่ได้รับวัคซีนครบวงจร...

ระบบ 'Test and Go' เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรายงานการดําเนินการระบบ TEST AND GO สําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ✈️ ภายใต้ระบบนี้: 📌 ไม่จําเป็นต้องจองโรงแรมในวันที่ 5 อีกต่อไป 📌 ต้องใช้ประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองขั้นต่ํา 20,000 USD 📌 สําหรับการทดสอบครั้งที่ 2 จะต้องใช้ ATK self-test (ที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้)...

ระบบ 'Test and Go' เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย

การท่องเที่ยวรายงานการดําเนินการระบบ TEST AND GO สําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ✈️ ภายใต้ระบบนี้: 📌 ไม่จําเป็นต้องจองโรงแรมในวันที่ 5 อีกต่อไป 📌 ต้องใช้ประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองขั้นต่ํา 20,000 USD 📌 สําหรับการทดสอบครั้งที่ 2 จะต้องใช้ ATK self-test...

ระบบ 'Test and Go' เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรายงานการดําเนินการระบบ TEST AND GO สําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ✈️ ภายใต้ระบบนี้: 📌 ไม่จําเป็นต้องจองโรงแรมในวันที่ 5 อีกต่อไป 📌 ต้องใช้ประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองขั้นต่ํา 20,000 USD 📌 สําหรับการทดสอบครั้งที่ 2 จะต้องใช้ ATK self-test (ที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้)...

สายด่วน – บัตรผ่านประเทศไทย

เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสําหรับขั้นตอนการลงทะเบียนและการอนุมัติในระบบ Thailand Pass และไม่จําเป็นต้องให้ผู้เดินทางปรับกําหนดการเดินทาง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ระบบ Thailand Pass จะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนน้อยกว่า 1 วันก่อนวันออกเดินทาง อย่างไรก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าการเดินทางไม่ยุ่งยากขอแนะนําให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณีเดินทางฉุกเฉิน (ฉุกเฉินทางการแพทย์หรือความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม) โปรดส่งใบสมัคร / เอกสารประกอบการ testgo@consular.go.th...

โครงการทุนการศึกษาไทย ประจําปี 2565

นักศึกษาต่างชาติขอเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและระดับปริญญาตรีอย่างมีน้ําใจจากสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย ภายใต้โครงการ "โครงการทุนการศึกษาไทย ประจําปี 2565" ในปีนี้ทุนการศึกษาและสาขาการศึกษาที่ระบุไว้รวมถึงการท่องเที่ยวภาษาการบริการธุรกิจโลจิสติกส์เทคโนโลยีวิศวกรรมและหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย หากต้องการตรวจสอบว่าคุณและประเทศของคุณมีสิทธิ์ได้รับโปรแกรมใด ๆ ที่ระบุไว้หรือหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมที่นําเสนอโปรดปรึกษาผู้ประสานงานโดยตรงก่อนสมัครโปรแกรมใด ๆ ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ทุกคนจะต้องส่งใบสมัครภายในระยะเวลาการสมัครของแต่ละโปรแกรมโดยตรงไปยังสถาบันโฮสต์ที่คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกของตนเอง ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่ https://bit.ly/3J6UYg3

งานมหกรรมสุขภาพนานาชาติไทย 2022

เราขอเชิญคุณเข้าร่วมใน """ "สุขภาพที่ดีขึ้นความมั่งคั่งมากขึ้นเพื่อให้ผู้คนมีชีวิตที่ดี" ออนไลน์หรือด้วยตนเองที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ถึง 23 มกราคม 2565 ที่สยามพารากอนกรุงเทพฯ ในปีนี้กิจกรรม Expo ประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการการบรรยายและนิทรรศการเกี่ยวกับสาธารณสุขและศักยภาพด้านสุขภาพของประเทศไทย ผู้เข้าชมสามารถเยี่ยมชมแทบหรือด้วยตนเองตําแหน่งที่นําเสนอผลงานของหน่วยงานและผู้ประกอบการในด้านสาธารณสุขและเข้าร่วมการเชื่อมโยงทางธุรกิจกับ บริษัท เอกชนไทยและต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการ (นางสาวชุติภา ศุภทวีศิริกุล) โทร. 668-2709-1046 หรืออีเมล์: chutipa.s@cmo-group.com หรือสําหรับการประชุมและธุรกิจ กรุณาติดต่อคุณธราพล สายปาน...