วัฒนธรรม

  1. ประเทศไทยตอนนี้

เพื่อให้ทราบข้อมูลอย่างเต็มที่และทันสมัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมและชีวิตทางสังคมในประเทศไทยให้เข้าสู่ https://www.thailandnow.in.th/

2. ศิลปะแห่งอาณาจักร

ศิลปหัตถกรรมมีบทบาทสําคัญในอัตลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักร งานหัตถกรรมไทยสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเต็มไปด้วยรายละเอียดการออกแบบและวิธีการที่ซับซ้อนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ของผู้คน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของมรดกอันทรงคุณค่านี้ และริเริ่มมูลนิธิสนับสนุนเพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่รู้จักกันในผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมมัทมีที่มีชื่อเสียงจากจังหวัด Kkon Kaen และใน Khit (ยกเย็บปักถักร้อย) ลายฝ้ายจากจังหวัดชัยภูมิ กระเช้าไม้ไผ่อันน่าทึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีแสดงให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในการผลิตงานหัตถกรรมในชีวิตประจําวัน ผลิตภัณฑ์รวมถึงหม้อหุงข้าวเหนียวภาชนะข้าวเหนียวและตะกร้าประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย แบบจําลองหน้ากากอนามัยแบบขอนสวยๆ ที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเครื่องลายครามเบญจรงค์ที่วาดด้วยมือจากจังหวัดสมุทรสาครแสดงรายละเอียดของวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมในภาคกลางและภาคตะวันออก ศูนย์ตุ๊กตาตัดบ้านบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง จัดแสดงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยผ่านตุ๊กตาดินเหนียว ชาวอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสนับสนุนในการใช้ไม้ไผ่พื้นบ้านในการผลิตและส่งออก ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้แสดงในนางตลุง (เล่นหุ่นเงา) จังหวัดพัทลุง Yan Liphao เป็นเถาวัลย์ชนิดหนึ่งที่แข็งแรงและทนทานมาก เรือหัวถังขนาดเล็กและผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวจากจังหวัดกระบี่แสดงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างคนในท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมใกล้เคียง ศิลปะแห่งภูมิปัญญาไทย คนไทยมีความภาคภูมิใจในมรดกและรักษาภูมิปัญญาของชาติโดยการส่งต่อความลับที่ดีที่สุดของคนรุ่นต่อไป ช่างฝีมือช่างปั้นช่างทอผ้าศิลปินทองเหลืองหรือนักออกแบบผ้าสิ่งเดียวที่รวมเข้าด้วยกันคือพวกเขาเป็นคนไทย หลายคนใช้ชีวิตที่เงียบสงบและเรียบง่ายปลูกอาหารของตัวเองสานเสื้อผ้าของตัวเองและผลิตเครื่องมือของตัวเองเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ หลายศตวรรษของวิถีชีวิตดังกล่าวพร้อมกับการอุทิศตนเพื่อศิลปะทําให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งที่สามารถพบได้ทั่วประเทศ แต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สะท้อนผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น วัสดุและเทคนิคที่ใช้ในการผลิตงานหัตถกรรมในภูมิภาคที่แตกต่างกันนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่วัฒนธรรมวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง โครงการ 'อูน่า โปรดักซิออง อุน ตอม่อล' (OTOP) ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อรักษาองค์ความรู้ดั้งเดิมนี้และส่งเสริมองค์ความรู้อันทรงคุณค่านี้สําหรับตลาดระดับชาติและนานาชาติ ในภาคเหนือวัฒนธรรมล้านนาที่เข้มแข็งสะท้อนให้เห็นในงานหัตถกรรมเช่นช้อนส้อมและวัตถุเคลือบจากจังหวัดเชียงใหม่ ผ้าและเสื้อผ้าของจังหวัดแพร่และเย็บปักถักร้อย Chock, มือทอหมอหอม, สิ่งทอชายแดนจากจังหวัดสุโขทัย, เป็นตัวอย่างที่ดีของทักษะของชาวภาคเหนือ. Alebrijes จากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลําปางเป็นหลักฐานของทักษะการแกะสลักที่ซับซ้อนจากพื้นที่ที่สามารถพบได้ที่ด้านหน้าของบ้านไม้สักเก่าและเสารั้ว สิ่งมหัศจรรย์ของภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นสามารถมองเห็นและซื้อได้ทั่วประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถชมการสาธิตการผลิตสินค้าพื้นเมืองได้ที่ศูนย์นิทรรศการสายซึ่งก่อตั้งโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มา: www.tourismthailand.org

3. มวยไทย

มวยไทยหรือมวยไทยตามที่คนไทยเรียกว่าเป็นศิลปะการป้องกันตนเองแบบดั้งเดิมของชาวไทย มันแตกต่างจากมวยสากลเพราะในสไตล์ไทยของมวยปล้ําที่ไม่มีอาวุธเท้าข้อศอกหัวเข่าและกําปั้นถูกนํามาใช้ ดังนั้นจึงใกล้เคียงกับการต่อสู้ที่แหลมจริงซึ่งถือว่าเหนือกว่ามวยสากลเป็นศิลปะการป้องกันตัวเอง การแข่งขันชกมวยไทยใช้เวลาเพียง 5 ยก ละ 3 นาที โดยแบ่งเวลาระหว่างรอบ 2 นาที ตั้งแต่สมัยโบราณผู้ปกครองไทยได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการฝึกอบรมของทหารและคนธรรมดาของพวกเขาในทักษะการต่อสู้ด้วยมือต่อมือ, มีและไม่มีอาวุธ. ในขณะที่ล่าสุดเป็นที่รู้จักกันในชื่อมวย, ครั้งแรกที่เรียกว่ากระบี่กระบอง, ตัวอักษรดาบและกระบองของคําสั่ง, แม้ว่าอาวุธที่ใช้ไม่ได้ จํากัด เฉพาะทั้งสองนี้. บ่อยครั้งที่ผู้ปกครองเองเป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่แข็งแกร่งกล้าหาญและเชี่ยวชาญในสาขานี้ ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาของสงครามเมื่อจําเป็นต้องจัดการกับศัตรูหรือในยามสงบสุขเมื่อเน้นการเตรียมการเทคนิคการป้องกันตนเองมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อผู้นําทหารและสถาบันกษัตริย์ นี่เป็นเพราะในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาสงครามที่พวกเขาต่อสู้มักจะมาถึงการต่อสู้แบบตัวต่อตัวซึ่งอาวุธและวิธีการต่อสู้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิดจนกระทั่งกลายเป็นผู้ชนะและผู้แพ้ มวยไทยเป็นอาวุธที่มักจะอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณ มันเป็นบรรพบุรุษของอาวุธประเภทอื่น ๆ ทั้งหมดและมันเหนือกว่าพวกเขาทั้งหมด นักสู้ที่ไม่ทราบวิธีการใช้อาวุธธรรมชาติเหล่านี้แม้ว่าเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้อาวุธภายนอกและอาวุธเทียมจะพบว่าตัวเองเสียเปรียบเมื่อเทียบกับนักสู้ที่สามารถใช้ทั้งสองอย่างได้ พิธีไหว้ครูรามมวย ("พิธีกรรมรําลึกถึงเจ้านาย") เอกลักษณ์และความน่าดึงดูดใจสากลของมวยไทยส่วนหนึ่งอยู่ในความจริงที่ว่ามันไม่เพียง แต่เป็นรูปแบบศิลปะการต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพมากแต่ยังเต็มไปด้วยค่านิยมทางวัฒนธรรมไทยที่ทอเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์แบบทําให้มวยไทยเป็นภาพสะท้อนของคุณสมบัติภายในบางอย่างของสังคมไทย ไหว้ครูหรือ "พิธีไหว้ครู" เป็นประเพณีไทยโบราณที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดพื้นฐานที่ผู้ให้ความรู้ทุกคนเป็นครูหรือครูและมีค่าควรแก่ความเคารพอย่างสูงสุด ความเคารพดังกล่าวแสดงออกในจิตวิญญาณที่สง่างามและเป็นสัญลักษณ์สูง Wai Khru Ram Muay "พิธีกรรมเต้นรําเพื่อสักการะพระอาจารย์" พร้อมกับดนตรีพื้นเมืองทันทีก่อนการต่อสู้ เพื่อดูพิธีไหว้ครูคลิกที่วิดีโอต่อไปนี้: [ฝัง]https://www.youtube.com/watch?v=k92ibgC1JXo&ab_channel=goranswe[/ฝัง] มวยไทยบนเวทีโลกโปรโมเตอร์จัดกับนักมวยไทยที่จะไปสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ เพื่อจัดการแข่งขันนิทรรศการและแม้กระทั่งการแข่งขันระหว่างนักมวยไทยและผู้ปฏิบัติงานของศิลปะการต่อสู้อื่น ๆ เช่นคาราเต้และมวยตะวันตก ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1950 โปรโมเตอร์มวยญี่ปุ่นเริ่มหลงใหลในมวยไทยและศึกษาอย่างรอบคอบ ดังนั้นเขาจึงคิดแนวคิดภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับมวยเตะหลอมรวมเทคนิคการเตะมวยไทยกับแง่มุมของคาราเต้และมวยตะวันตก ต่อมากลุ่มคิกบ็อกเซอร์ชาวญี่ปุ่นของเขาต่อสู้กับนักมวยไทย การแข่งขันประเภทนี้ยังได้รับการแนะนําในยุโรปสร้างความสับสนบางอย่างเนื่องจากมีการเตะมวยญี่ปุ่นถูกมองว่ามีความหมายเหมือนกันกับมวยไทยแม้ว่าพวกเขาจะแตกต่างกันมากในแง่ของความกว้างแนวคิดวัฒนธรรมและความลึก มันอยู่ในทศวรรษที่ 1970 ที่มวยไทยเริ่มเฟื่องฟูในระดับสากล ในเวลานั้นศิลปะการต่อสู้ตะวันออกโดยทั่วไปมีการติดตามจํานวนมากซึ่งขับเคลื่อนด้วยความนิยมของภาพยนตร์ที่นําแสดงโดยกษัตริย์แห่งกังฟูบรูซลี มวยไทยถูกติดตั้งบนยอดของคลื่นและยิมมวยไทยได้รับการติดตั้งในหลายประเทศ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา, เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และออสเตรเลีย มันได้จัดตั้งตัวเองเป็นศิลปะการต่อสู้ชั้นนําทั่วโลก, เป็นหลักฐานจากการแพร่กระจายของสโมสรมวยไทยที่มีเว็บไซต์ทั่วโลก. การแข่งขันชิงแชมป์โลกเปรียบได้กับการแข่งขันมวยตะวันตกที่จัดขึ้นเป็นประจํา มวยไทยได้รับการยกย่องให้เป็น "ราชาแห่งศิลปะการต่อสู้"

4. อาหาร

รสชาติของอาหารไทยนั้นง่ายต่อการระบุ: ตะไคร้หอมและน้ําปลา, ผักชี, ใบโหระพาหวาน, ข่า, กระเทียมและกะทิรวมกันเพื่อสร้างความสามัคคีที่น่าจดจํา รูปลักษณ์ของอาหารเป็นแบบดั้งเดิมมากมันตั้งอยู่ในกลุ่มของจานเล็ก ๆ ที่ส่วนผสมได้รับการตกแต่งด้วยผักแกะสลักเช่นดอกไม้ปลาและเนื้อสัตว์ที่ใส่ในหมวดหมู่ที่เรียบร้อยแผ่นเล็ก ๆ ของน้ําซุปนึ่งถัดจากหม้อข้าวปุยส่วนกลาง น่าแปลกที่อาหารไทยใช้เวลานานกว่าจะไปถึงตะวันตก แต่ตอนนี้มีความนิยมและได้รับความนิยมในประชากรนี้ดูเหมือนจะหยุดไม่ได้กับการเปิดร้านอาหารในยุโรปและอเมริกาเกือบทุกวัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยสะท้อนให้เห็นในการทําอาหารเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างอินเดียและจีนซึ่งควรจะน่าสนใจกับเพดานตะวันตก แต่ยังเป็นความเบาของอาหารและวิธีที่สอดคล้องกับแนวโน้มทางโภชนาการล่าสุดที่ได้รับความนิยมอย่างมาก: เนื้อสัตว์ปราศจากไขมันเสมอเป็นองค์ประกอบที่พบมากที่สุดผักที่ปรุงสุกอย่างรวดเร็วซึ่งยืนหยัดด้วยรสชาติทั้งหมดที่เก็บรักษาไว้เนื่องจากอาหารไทยไม่ค่อยปรุงเป็นเวลานานและสดใหม่อยู่เสมอ คนไทยทุกคนมีความสนใจในอาหารเป็นพิเศษ เพราะมีความเชื่อว่าชีวิตควรเป็นสานุเคราะห์ หรืออะไรจะเหมือนกัน สนุก และความสุขในการกินก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับวัฒนธรรมไทย การเตรียมอาหารที่ดีและให้บริการที่ตกแต่งอย่างสวยงามไม่เคยเป็น 'งานบ้าน' อาจเป็นเพราะอาหารไทยส่วนใหญ่เป็นงานที่ง่ายมาก อาหารไม่กี่จานใช้เวลามากกว่าแปดหรือสิบสองนาทีในการปรุงอาหาร อาหารไทยมีสไตล์เชฟมากโดยไม่ต้องล็อคตัวเองในห้องครัวตลอดทั้งคืนเนื่องจากการมีแขกในประเทศไทยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่พวกเขาชอบมากที่สุด แต่พวกเขาชอบที่จะแบ่งปันเวลากับพวกเขามากไม่ใช่ที่ไหนสักแห่งที่อยู่นอกสายตา คําเตือนอาหารไทยเสพติดคุณจะไม่ต้องการกินมันทุกวัน แต่คุณจะต้องกลับมาอีกบ่อยๆ