ไทยส่งมอบวาระประธานคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรส(ACBA) ให้ฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เอกอัครราชทูตกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรส (ACBA) ครั้งที่ 32 และส่งมอบวาระประธาน ACBA ให้แก่เอกอัครราชทูตเกรซ ที. ครูซ-ฟาเบลล่า ของฟิลิปปินส์ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธาน ACBA คนต่อไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2566

ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานของไทยในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมพบปะหารือระหว่าง ACBA กับผู้บริหารภาครัฐ เอกชน ประชาชนและสถาบันการศึกษา

เอกอัครราชทูตกฤษณ์ฯ กล่าวแสดงความขอบคุณสำหรับการทำงานที่เป็นมิตรและแบ่งปันกันของสมาชิก ACBA และคณะทำงานอาเซียน (AWG) ส่งผลให้กิจกรรมที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ของอาเซียนในอาร์เจนตินา

เอกอัครราชทูตเกรซเสนอแผนและกิจกรรมในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 และแนะนำให้เน้นการพบปะกับภาคส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะองค์กรจากด้านวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึงของอาเซียนในอาร์เจนตินามากยิ่งขึ้น