เอกอัครราชทูตกฤษณ์เข้าร่วมการบรรยายเกี่ยวกับภูมิภาคลาตินที่มหาวิทยาลัย UNTREF

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เอกอัครราชทูตกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เข้าร่วมหารือในการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคลาตินอเมริกาโดยนาย Ignacio Bartesaghi หัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยคาทอลิกอุรุกวัย (UCU) โดยมีคณาจารย์นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย UNTREF ในกรุงบัวโนสไอเรส และคณะทูตอาเซียนเข้าร่วมด้วย