เอกอัครราชทูตกฤษณ์พบกับสมาชิกหอการค้าเอเชีย

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เอกอัครราชทูตกฤษณ์ ตันคณารัตน์ บรรยายเรื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-อาร์เจนตินา จัดโดยหอการค้าเอเชีย โดยกล่าวถึงความร่วมมือทวิภาคีไทย-อาร์เจนตินาที่มั่นคงต่อเนื่องและส่งเสริมเกื้อกูลระหว่างกัน แนวทางพัฒนาความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจและเอกชน และความสำคัญของไทยในอาเซียนที่จะพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ พร้อมทั้งเชิญชวนสมาชิกหอการค้าเอเชียเยือนไทยเพื่อศึกษาศักยภาพและแสวงหาโอกาสพัฒนาหุ้นส่วนทางธุรกิจกับไทย