การประชุมคณะกรรมการอาเซียนกรุงบัวโนสไอเรส (ACBA)

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2565 นายจักรพันธ์ ยุวรี อุปทูตฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียน กรุงบัวโนสไอเรส (ACBA) ณ สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ โดยได้หารือข้อราชการและวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและการค้าของกลุ่มประเทศอาเซียนในอาร์เจนตินา และร่วมในพิธีส่งมอบวาระประธานจากฟิลิปปินส์เป็นมาเลเซีย ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนระหว่างเดือน มกราคม – เดือนมิถุนายน ปี 2565 ด้วย