งานสัมมนา “อาร์เจนตินามองเอเชียแปซิฟิก”จัดโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งอาร์เจนตินา (BICE) และหอการค้าเมร์โคซูร์อาเซียน (MACC) อาร์เจนตินาสนใจเอเชียและอาเซียนใน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เอกอัครราชทูตกฤษณ์ ตันคณารัตน์ และเอกอัครราชทูตจากคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรส (ACBA) ร่วมบรรยายในงานสัมมนาทางธุรกิจในหัวข้อ “อาร์เจนตินามองเอเชียแปซิฟิก” จัดโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งอาร์เจนตินา (BICE) และและหอการค้าเมร์โคซูร์อาเซียน (MERCOSUR – ASEAN Chamber of Commerce -MACC).

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตจากอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรสนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสสำหรับนักธุรกิจอาร์เจนตินาในอาเซียนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างรวดเร็วของอาเซียน ประชากรและชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น แผนพัฒนาด้านดิจิทัลสู่ความทันสมัยของอาเซียน การเปิดกว้างทางการค้าและเป็นศูนย์กลางของเขตความตกลงการค้าขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก ตลอดจนความได้เปรียบด้านต้นทุนด้านการค้าและการลงทุน และศักยภาพที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาค

ผู้บริหาร MACC นำเสนอโอกาสทางธุรกิจในอาเซียนและเชิญนักธุรกิจผู้สนใจเข้าร่วมเดินทางเยือนอาเซียนในเดือนพฤษภาคม 2566 ส่วนผู้บริหารธนาคาร BICE ตระหนักถึงความสำคัญของอาเซียนในเศรษฐกิจโลก และใช้โอกาสการจัดสัมมนาครั้งนี้สานต่อความพยายามในการพัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ ACBA และ MACC เพื่อเชื่อมโยงบริษัทและภาคธุรกิจเอกชนในอาร์เจนตินากับคู่ค้าและหุ้นส่วนในอาเซียน

อาร์เจนตินาและอาเซียนมีเป้าหมายและความคล้ายคลึงกันซึ่งเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทที่เกื้อกูลกันในระบบห่วงโซ่คุณค่าโลก