คณะทูตอาเซียนหารือด้านธุรกิจถั่วเหลืองกับภาคเอกชนชั้นนำของอาร์เจนตินา

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงบัวโนสไอเรส (ACBA) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือระหว่างเอกอัครราชทูตอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรสกับนายกุฟตาโบ โกรโบโคปาเตล วิศวกรการเกษตรและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทกรูโปลอสโกรโบ

อาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกกากถั่วเหลืองและน้ำมันจากถั่วเหลืองชั้นนำของโลก และอาเซียนเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับกากถั่วเหลืองและถั่วเหลืองป่นของอาร์เจนตินา การหารือเปิดโอกาสให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกและเพิ่มโอกาสในการทำงานร่วมกันในเชิงลึกในธุรกิจถั่วเหลือง โดยคำนึงถึงเทคนิคด้านการทำฟาร์มและเทคโนโลยีชีวภาพที่พัฒนาโดยบริษัทด้านการเกษตรชั้นนำของอาร์เจนตินา การหารือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ACBA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนกับภาคเอกชนชั้นนำในอาร์เจนตินา