การเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนกับจังหวัด Salta ของอาร์เจนตินา

วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2566 นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส เยือนจังหวัด Salta เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และพลังงานหมุนเวียน และหารือกับนาย Antonio Marocco รองผู้ว่าราชการจังหวัด Salta ผู้บริหาร Pro Salta และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว และเยี่ยมชมโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์