อาเซียนจัดงานบาซาร์ประจำปีที่สวนสาธารณะกลางกรุงบัวโนสไอเรส

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส และนายปาโบล อันเซลโม เตตมันติ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินา เป็นประธานเปิดงานอาเซียนบาซาร์ (ASEAN Bazaar) ครั้งที่ 6 ซึ่งร่วมจัดโดยคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรส (ACBA) ที่สวนสาธารณะลาโกลเรียตาเดอบาร์รานกัส ในเขตเบลกราโนของกรุงบัวโนสไอเรส ผู้สนใจร่วมชมงานได้เพลิดเพลินกับอาหารและเครื่องดื่ม การแสดงทางวัฒนธรรมจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และไทย รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน ในส่วนของประเทศไทย ได้นำเสนออาหารไทยและน้ำมะพร้าวบรรจุขวดของไทย การแกะสลักผลไม้และสบู่ การสาธิตศิลปะมวยไทยโดยสหพันธ์มวยไทยในอาร์เจนตินา และการนวดแผนไทย ...

งานสัมมนา “อาร์เจนตินามองเอเชียแปซิฟิก”จัดโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งอาร์เจนตินา (BICE) และหอการค้าเมร์โคซูร์อาเซียน (MACC) อาร์เจนตินาสนใจเอเชียและอาเซียนใน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เอกอัครราชทูตกฤษณ์ ตันคณารัตน์ และเอกอัครราชทูตจากคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรส (ACBA) ร่วมบรรยายในงานสัมมนาทางธุรกิจในหัวข้อ “อาร์เจนตินามองเอเชียแปซิฟิก” จัดโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งอาร์เจนตินา (BICE) และและหอการค้าเมร์โคซูร์อาเซียน (MERCOSUR – ASEAN Chamber of Commerce -MACC). ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตจากอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรสนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสสำหรับนักธุรกิจอาร์เจนตินาในอาเซียนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างรวดเร็วของอาเซียน ประชากรและชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น แผนพัฒนาด้านดิจิทัลสู่ความทันสมัยของอาเซียน การเปิดกว้างทางการค้าและเป็นศูนย์กลางของเขตความตกลงการค้าขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก ตลอดจนความได้เปรียบด้านต้นทุนด้านการค้าและการลงทุน และศักยภาพที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาค ผู้บริหาร MACC นำเสนอโอกาสทางธุรกิจในอาเซียนและเชิญนักธุรกิจผู้สนใจเข้าร่วมเดินทางเยือนอาเซียนในเดือนพฤษภาคม 2566 ส่วนผู้บริหารธนาคาร BICE ตระหนักถึงความสำคัญของอาเซียนในเศรษฐกิจโลก และใช้โอกาสการจัดสัมมนาครั้งนี้สานต่อความพยายามในการพัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ ACBA...

คณะทูตอาเซียนหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการค้าและเศรษฐกิจของอาร์เจนตินา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เอกอัครราชทูตกฤษณ์ ตันคณารัตน์ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตจากคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรส (ACBA) เข้าพบนาง Cecilia Todesca Bocco ปลัดกระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินา ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการค้าและเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาและอาเซียน ความสัมพันธ์ทวิภาคี ตลอดจนสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมถึงนโยบายการค้าและการส่งออกของอาร์เจนตินาในปี 2566 เอกอัครราชทูตกฤษณ์ฯ ย้ำถึงการค้าทวิภาคีที่เกื้อกูลกันในห่วงโซ่อุปทานของโลก ไทยนำเข้าถั่วเหลือง ข้าวสาลี และข้าวโพดจากอาร์เจนตินาซึ่งช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ของไทย ขณะที่การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยมีส่วนช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาร์เจนตินา การสร้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจในอาร์เจนตินา

คณะทูตอาเซียนหารือด้านธุรกิจถั่วเหลืองกับภาคเอกชนชั้นนำของอาร์เจนตินา

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงบัวโนสไอเรส (ACBA) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือระหว่างเอกอัครราชทูตอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรสกับนายกุฟตาโบ โกรโบโคปาเตล วิศวกรการเกษตรและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทกรูโปลอสโกรโบ อาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกกากถั่วเหลืองและน้ำมันจากถั่วเหลืองชั้นนำของโลก และอาเซียนเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับกากถั่วเหลืองและถั่วเหลืองป่นของอาร์เจนตินา การหารือเปิดโอกาสให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกและเพิ่มโอกาสในการทำงานร่วมกันในเชิงลึกในธุรกิจถั่วเหลือง โดยคำนึงถึงเทคนิคด้านการทำฟาร์มและเทคโนโลยีชีวภาพที่พัฒนาโดยบริษัทด้านการเกษตรชั้นนำของอาร์เจนตินา การหารือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ACBA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนกับภาคเอกชนชั้นนำในอาร์เจนตินา  

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมงานมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน International Tourism Trade Fair of Latin America ที่ศูนย์จัดงานนิทรรศการกรุงบัวโนสไอเรส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2565 และเยี่ยมชมบูธการท่องเที่ยวไทย มีนาย Ricardo Lambertini ตัวแทนฝ่ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนาย Nicolas Oliver ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท Asian Spirit ผู้ประกอบการนำเที่ยว ซึ่งมาออกบูธเพื่อเจรจาหารือกับบริษัทนำเที่ยวของอาร์เจนตินาและประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทยให้กับนักท่องเที่ยวชาวอาร์เจนตินาและผู้ที่สนใจ...

มาตรการเข้าประเทศไทยทางอากาศ

มาตรการเข้าประเทศไทยทางอากาศ✈️ 📌 **การลงทะเบียนบัตร Thailand Pass เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 (เวลา 00.01 น. ตามเวลาประเทศไทย) ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ผู้เดินทางที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศจะต้องผ่านมาตรการเข้าประเทศใหม่ ดังนี้ 🔴 1. ผู้ ที่ได้รับวัคซีนครบวงจร...

ระบบ 'Test and Go' เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรายงานการดําเนินการระบบ TEST AND GO สําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ✈️ ภายใต้ระบบนี้: 📌 ไม่จําเป็นต้องจองโรงแรมในวันที่ 5 อีกต่อไป 📌 ต้องใช้ประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองขั้นต่ํา 20,000 USD 📌 สําหรับการทดสอบครั้งที่ 2 จะต้องใช้ ATK self-test (ที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้)...

ระบบ 'Test and Go' เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรายงานการดําเนินการระบบ TEST AND GO สําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ✈️ ภายใต้ระบบนี้: 📌 ไม่จําเป็นต้องจองโรงแรมในวันที่ 5 อีกต่อไป 📌 ต้องใช้ประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองขั้นต่ํา 20,000 USD 📌 สําหรับการทดสอบครั้งที่ 2 จะต้องใช้ ATK self-test (ที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้)...