เอกอัครราชทูตกฤษณ์เข้าร่วมการบรรยายเกี่ยวกับภูมิภาคลาตินที่มหาวิทยาลัย UNTREF

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เอกอัครราชทูตกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เข้าร่วมหารือในการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคลาตินอเมริกาโดยนาย Ignacio Bartesaghi หัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยคาทอลิกอุรุกวัย (UCU) โดยมีคณาจารย์นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย UNTREF ในกรุงบัวโนสไอเรส และคณะทูตอาเซียนเข้าร่วมด้วย

คณะทูตอาเซียนหารือกับผู้บริหารกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินา

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เอกอัครราชทูตกฤษณ์ ตันคณารัตน์ ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรส (ACBA) หารือกับนาย Luis Del Solar อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย และนาย German Edmundo Proffen รองอธิบดีฯ ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารชุดใหม่ เกี่ยวกับความสัมพันธ์อาเซียนกับอาร์เจนตินา และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกัน

เอกอัครราชทูตกฤษณ์พบกับสมาชิกหอการค้าเอเชีย

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เอกอัครราชทูตกฤษณ์ ตันคณารัตน์ บรรยายเรื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-อาร์เจนตินา จัดโดยหอการค้าเอเชีย โดยกล่าวถึงความร่วมมือทวิภาคีไทย-อาร์เจนตินาที่มั่นคงต่อเนื่องและส่งเสริมเกื้อกูลระหว่างกัน แนวทางพัฒนาความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจและเอกชน และความสำคัญของไทยในอาเซียนที่จะพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ พร้อมทั้งเชิญชวนสมาชิกหอการค้าเอเชียเยือนไทยเพื่อศึกษาศักยภาพและแสวงหาโอกาสพัฒนาหุ้นส่วนทางธุรกิจกับไทย

การเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนกับจังหวัด Salta ของอาร์เจนตินา

วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2566 นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส เยือนจังหวัด Salta เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และพลังงานหมุนเวียน และหารือกับนาย Antonio Marocco รองผู้ว่าราชการจังหวัด Salta ผู้บริหาร Pro Salta และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว และเยี่ยมชมโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

เอกอัครราชทูตไทยเยี่ยมชมงาน Rural Expo 2023 ที่เขตปาแลร์โมในกรุงบัวโนสไอเรส

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เอกอัครราชทูตกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เยี่ยมชมงาน La Exposición Rural ครั้งที่ 135 หรืองาน Rural Expklobürste selbstreinigend minecraft gioco gratis senza download amazon proyector philco 1000 lumens opiniones longboard shop potsdam braun termometro frente nike...

มาตรการเข้าประเทศไทยทางอากาศ

มาตรการเข้าประเทศไทยทางอากาศ✈️ 📌 **การลงทะเบียนบัตร Thailand Pass เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 (เวลา 00.01 น. ตามเวลาประเทศไทย) ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ผู้เดินทางที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศจะต้องผ่านมาตรการเข้าประเทศใหม่ ดังนี้ 🔴 1. ผู้ ที่ได้รับวัคซีนครบวงจร...