ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกอัครราชทูตกฤษณ์เข้าร่วมการบรรยายเกี่ยวกับภูมิภาคลาตินที่มหาวิทยาลัย UNTREF

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เอกอัครราชทูตกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เข้าร่วมหารือในการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคลาตินอเมริกาโดยนาย Ignacio Bartesaghi หัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยคาทอลิกอุรุกวัย (UCU) โดยมีคณาจารย์นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย UNTREF ในกรุงบัวโนสไอเรส และคณะทูตอาเซียนเข้าร่วมด้วย

คณะทูตอาเซียนหารือกับผู้บริหารกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินา

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เอกอัครราชทูตกฤษณ์ ตันคณารัตน์ ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรส (ACBA) หารือกับนาย Luis Del Solar อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย และนาย German Edmundo Proffen รองอธิบดีฯ ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารชุดใหม่ เกี่ยวกับความสัมพันธ์อาเซียนกับอาร์เจนตินา และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกัน

เอกอัครราชทูตกฤษณ์พบกับสมาชิกหอการค้าเอเชีย

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เอกอัครราชทูตกฤษณ์ ตันคณารัตน์ บรรยายเรื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-อาร์เจนตินา จัดโดยหอการค้าเอเชีย โดยกล่าวถึงความร่วมมือทวิภาคีไทย-อาร์เจนตินาที่มั่นคงต่อเนื่องและส่งเสริมเกื้อกูลระหว่างกัน แนวทางพัฒนาความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจและเอกชน และความสำคัญของไทยในอาเซียนที่จะพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ พร้อมทั้งเชิญชวนสมาชิกหอการค้าเอเชียเยือนไทยเพื่อศึกษาศักยภาพและแสวงหาโอกาสพัฒนาหุ้นส่วนทางธุรกิจกับไทย

การเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนกับจังหวัด Salta ของอาร์เจนตินา

วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2566 นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส เยือนจังหวัด Salta เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และพลังงานหมุนเวียน และหารือกับนาย Antonio Marocco รองผู้ว่าราชการจังหวัด Salta ผู้บริหาร Pro Salta และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ...

เอกอัครราชทูตไทยเยี่ยมชมงาน Rural Expo 2023 ที่เขตปาแลร์โมในกรุงบัวโนสไอเรส

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เอกอัครราชทูตกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เยี่ยมชมงาน La Exposición Rural ครั้งที่ 135 หรืองาน Rural Expklobürste selbstreinigend minecraft gioco gratis senza download amazon proyector philco...

คณะกรรมการอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรส (ACBA) พบกับผู้บริหารหอการค้าเมร์โคซูร์อาเซียน (MACC)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เอกอัครราชทูตกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรส (ACBA) คtoy planet calle laguna freischwinger lenira carpas segunda mano stanley laser fatmax lloyd ajas schwarz mini...

นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรสยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปารากวัย

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ได้เข้าพบนาย Mario Abdo Benítez ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปารากวัย เพื่อยื่นพระราชสาส์นตราตั้งเพื่่อดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปารากวัย ถิ่นพำนัก ณ กรุงบัวโนสไอเรส และในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปารากวัยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ไทยส่งมอบวาระประธานคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรส(ACBA) ให้ฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เอกอัครราชทูตกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรส (ACBA) ครั้งที่ 32 และส่งมอบวาระประธาน ACBA ให้แก่เอกอัครราชทูตเกรซ ที. ครูซ-ฟาเบลล่า ของฟิลิปปินส์ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธาน ACBA คนต่อไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2566 ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานของไทยในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมพบปะหารือระหว่าง ACBA กับผู้บริหารภาครัฐ เอกชน ประชาชนและสถาบันการศึกษา เอกอัครราชทูตกฤษณ์ฯ กล่าวแสดงความขอบคุณสำหรับการทำงานที่เป็นมิตรและแบ่งปันกันของสมาชิก ACBA และคณะทำงานอาเซียน (AWG) ส่งผลให้กิจกรรมที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ของอาเซียนในอาร์เจนตินา เอกอัครราชทูตเกรซเสนอแผนและกิจกรรมในช่วงครึ่งหลังของปี 2566...

เอกอัครราชทูตกฤษณ์ฯ เป็นประธานการประชุม ACBA ครั้งที่ 31

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบัวโนสไอเรส (ACBA) ครั้งที่ 31 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกิจกรรม ACBA ในช่วงครึ่งปีแรก ตลอดจนการติดตามพัฒนาการที่สำคัญในภูมิภาคลาตินอเมริกา การจัดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐและเอกชนในอาร์เจนตินาและเขตอาณา และกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่จะดำเนินการในช่วงการเป็นประธาน ACBA ของไทย