ไทยรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรส

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เอกอัครราชทูตกฤษณ์ ตันคณารัตน์ รับมอบหน้าที่ประธานคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรส (ASEAN Committee in Buenos Aires – ACBA) ต่อจากนายดวง โง๊ก ธันห์ เอกอัครราชทูตเวียดนาม จนถึงเดือนมิถุนายน 2566 โดยวาระประธานอาเซียนสลับหมุนเวียนกันทุก 6 เดือน ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนทั้ง 5 แห่งในบัวโนสไอเรส ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม
คณะกรรมการอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรส (ACBA) ทำกิจกรรมด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาชนอาร์เจนตินา ปารากวัย และอุรุกวัย เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน