สถานที่และเวลาทำการ

เบอร์ติดต่อ: (+54) 11 4783-6412, (+54) 11 4780-0555 แฟกซ์: (+54) 11 4782-1616

เวลาทําการ: 09:00-12:30 และ 14:00-17:00

วีซ่าและกฎหมาย: 09:30-12:30