นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรสยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปารากวัย

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ได้เข้าพบนาย Mario Abdo Benítez ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปารากวัย เพื่อยื่นพระราชสาส์นตราตั้งเพื่่อดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปารากวัย ถิ่นพำนัก ณ กรุงบัวโนสไอเรส และในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปารากวัยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น