คณะทูตอาเซียนเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนของบริษัทบิโอเฮเนซิสบาโก (Biogénesis Bagó) ในเมืองการิน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส และคณะทูตอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรส เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยและพิษสุนัขบ้าของบริษัทบิโอเฮเนซิสบาโก (Biogénesis Bagó) ในเมือง Garín โดยมีนายโรดอล์โฟ เบลลินโซนิ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบริษัทในเอเชียและอาเซียน